ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WMS/LSTBD_wms_miljoatlas_extern)

Flytande olja (0)
1 1
2 2
3 3
Vattenlöslig olja (1)
1 1
2 2
3 3
Sjunkande olja (2)
1 1
2 2
3 3
Flytande löslig sjunkande (Worst case) (3)
1 1
2 2
3 3
Flytande olja (5)
1 1
2 2
3 3
Vattenlöslig olja (6)
1 1
2 2
3 3
Sjunkande olja (7)
1 1
2 2
3 3
Flytande löslig sjunkande (Worst case) (8)
1 1
2 2
3 3
Flytande olja (10)
1 1
2 2
3 3
Vattenlöslig olja (11)
1 1
2 2
3 3
Sjunkande olja (12)
1 1
2 2
3 3
Flytande löslig sjunkande (Worst case) (13)
1 1
2 2
3 3
Flytande olja (15)
1 1
2 2
Vattenlöslig olja (16)
1 1
2 2
Sjunkande olja (17)
1 1
2 2
Flytande löslig sjunkande (Worst case) (18)
1 1
2 2
Anläggningar (21)
Finsedimentstrand (22)
Klippstrand (23)
Sandstrand (24)
Stenstrand (25)
Vassbälten, strandängar och finsediment (26)
Vassbälten, strandängar och morän (27)
Djur- och växtskyddsområde (29)
Föreskrifter fågel, säl och tillträdesförbud (30)
Ramsar (31)
VMI (32)
Helcom (34)
MPA (35)
Natura2000 (36)
Naturreservat och nationalpark (37)