ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WMS/LSTF_WMS_3)

lstf_markavvattningsforattningar (0)
lstf_ph_i_sjoar_innan_kalkningen_startade (1)
Uppgift saknas Uppgift saknas
Uppgift saknas före kalkning Uppgift saknas före kalkning
pH > 6,0 pH > 6,0
pH 5,6 - 6,0 pH 5,6 - 6,0
pH 5,0 - 5,5 pH 5,0 - 5,5
pH < 5,0 pH < 5,0
lstf_potentiella_vatmarksomraden (2)
lstf_rikkarr__inventerade_ytor (3)
lstf_samradsomraden (4)
lstf_sandodlekluster (5)
lstf_sjotrafikforeskrifter (6)
lstf_strandskyddsomraden (7)
lstf_stora_opaverkade_omraden (8)
lstf_urskogsinventering (9)
lstf_vattenvardsprogrammet (10)
lstf_viltvardsomraden_vvo (11)
lstf_vatmarker_generalstabskartan (12)
lstf_vatmarksforlust_per_delavrinningsomrade (13)
<-- - -500,00 <-- - -500,00
-499 - -250 -499 - -250
-249 - -125 -249 - -125
-124 - 0 -124 - 0
0 - 125 0 - 125
125 - --> 125 - -->
lstf_vardefulla_dellandskap_i_ostra_vatterbrantsomradet (14)
lstf_vardefulla_vatten_i_jonkopings_lan_kulturmiljoer (15)
lstf_vardefulla_vatten_i_jonkopings_lan_sjoar_natur (16)
Nationellt särskilt värdefulla vatten Nationellt särskilt värdefulla vatten
Nationellt värdefulla vatten Nationellt värdefulla vatten
Regionalt särskilt värdefulla vatten Regionalt särskilt värdefulla vatten
Regionalt värdefulla vatten Regionalt värdefulla vatten
lstf_vardetrakter_i_skogsmark (17)
lstf_atgarder_for_vatten_sav (18)
Övriga Övriga
Ekologiskt funktionella kantzoner Ekologiskt funktionella kantzoner
Flödesförändringar Flödesförändringar
Försurning Försurning
Konnektivitet Konnektivitet
Miljögifter Miljögifter
Morfologiska förändringar Morfologiska förändringar
Tillsyn miljöfarlig verksamhet Tillsyn miljöfarlig verksamhet
Vattentäkter Vattentäkter
Övergödning Övergödning
lstf_atgardsomraden_for_vatten_sav (19)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
lstf_atgardsomraden_for_kalkning (20)
lst_algdata_rutor_spillningsinventering (21)
lstf_algforvaltningsomraden_afo (22)
lstf_algjaktomraden_extern (23)
lstf_angs_och_hagmarksinventering (24)
lstf_ovb_biosfarsomradet_ostra_vatterbranterna (25)
lstf_vardefulla_vatten_i_jonkopings_lan_sjoar_fiske (26)
Nationellt särskilt värdefulla vatten Nationellt särskilt värdefulla vatten
Nationellt värdefulla vatten Nationellt värdefulla vatten
Regionalt särskilt värdefulla vatten Regionalt särskilt värdefulla vatten
Regionalt värdefulla vatten Regionalt värdefulla vatten
lstf_branchiobdella_pa_krafta (29)
lstf_vag_och_vattenkorsningar (30)
enskild enskild
kommunal kommunal
statlig statlig
lstf_upphavda_strandskydd_vid_mindre_sjo_och_vattendrag (32)
lstf_miljoovervakning_sandodla_inventering (36)
Fynd Fynd
Ej fynd Ej fynd