ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: LST_Tillstandspliktig_miljofarlig_verksamhet_och_energitorvtakter_i_drift_Miljoreda (ID: 1)

Name: LST_Tillstandspliktig_miljofarlig_verksamhet_och_energitorvtakter_i_drift_Miljoreda

Display Field: Anl_namn

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift. Innehåller A, B och T-anläggningar med status Drift, Planerad, ej igångsatt, efterbehandling. Ej anläggningar där generalläkaren har tillsynsansvar. Respektive länsstyrelse ansvarar för informationen om anläggningar i sitt län. Källa: Länsstyrelsernas handläggningsstöd (miljöreda) för tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Metadata: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=2a88a63b-06b9-438e-9372-b6a3e68db959

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Länsstyrelserna

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 2000000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates